feminizm

vincentvanlovee
Qadınların hüquqlarını tanıyaraq, həmin hüquqların qorunması və bərabərsizliklərin aradan qalxmasına əsaslanan ictimai-siyasi hərəkatdır. Bu arada digər başlıqlardakı kimi feminzm ya da feminizim olaraq yazılmır, feminizm yazılır.

lut qövmü

abirsiz
kişilərinin homoseksual olması ilə tanınan bir qövmdür. bu yoldan onları çevirmək üçün peyğəmbər göndərilsə də sapqınlıqlarına davam etmişlər və yer üzərindən silinmişlər.

homosapiens

pasa1642
düşünən insan.

yəni müasir insan. Çoxlarının bildiyinin əksinə neandertal və ya homo erektuslar təkamül prosesindən keçərək homo sapiens olmamışdır. Homo sapiens tamamilə ayrı bir növdur. Afrikadan gələn əcdadlarımızın avropaya çatmasıyla müəyən bir dövrdə bərabər yaşamışlar. ( bərabər dedikdə eyni vaxt dilimi nəzərdə tuturam) Lakin sapienslə neadertalın ortaq uşağının olması qeyri mümkündür.

qadına əl qaldırmaq

pasa1642
burda da bir seksistlik var qadınlar kişilərə əl qaldırsa cəsur sayılır kişilər qaldıranda vəhşi.
təbii ki, fiziki güclü olan kişidir onun verəcəyi zərər daha çoxdur. amma hər iki halda eyni dərəcə yanlışdır. Qadının fiziki gücü daha azdır deyə daha az zərər verir. Əksi olsaydı yenə əksin müzakirə edəcəydik.

din

pasa1642
Tanrı düşüncəsiylə bağlı insanların həyatlarını istiqamətləndirməsi.

Qeyd: bu tərifə əsasən ateistlər Tanrı yoxdur deyib həyatlarını bu cür istiqamətləndirir ( heç bir dini lituarı yerinə yetirmir və s.) buna görə Ateizm də bir dini inancdır.