şiddət göstərmək yolu ilə başqalarının həyatına təcavüz etmə yolu.
axilles
gücü çatan çatana.
pasa1642
günümüzün yaxçı oğlanı
ssruler