zəlzələ

god dammit
maddi olaraq ziyan verməsə, insanların sağlığında bir problem təşkil etməsə də, yaratdığı qorxu nəticəsində verdiyi mənəvi ziyanın bir bənzərinin daha olmasının çətin olduğu təbii fəlakət.