Riyazi olaraq, 100 il çəkməyən müharibədir.

1337-1453 --- 116 il.
italiano
4 müharibənin Fransanın sadəcə sonuncusunu qazanaraq(1429) hər şeyi dəyişdirdiyi müharibə.
Şahənşah