yersiz nəzakət

abirsiz
qarşı tərəfin sui-istifadə etməsi ilə dəyərini itirən şeydir. yəni nəzakət göstərən tərəf deyil də, nəzakət görən tərəf cındır olmadıqca nəzakətli olmaq yaxşı şeydir. nəzakətli olmaq ancaq mərifət əhlinə xasdır.