yardımlı

haillucifer
Cənub zonasında yerləşən underrated bir məmləkət.

Hər cənublunu talış sanan, üstünə bir də seçmədiyi milli mənsubiyyəti ilə qürrələnib azlıqları aşağı görən cahillər tərəfindən bilinənin əksinə; əhaləsinin demək olar ki, hamısı azəridir.
Mədəniyyəti, ləhçəsi güney azərbaycana yaxındır.