yarasa şorbası

rip
çinlilər tərəfindən bişirilib iştahla yeyilən şorbadır. son günlərdə corona deyə bir virusun yayılma səbəblərindən biri də budur.