əlinə maddi mənfəətlər, pul və s geçirmək üçün təlxəklik və iki üzlülük etməkdən çəkinməyib, öz şərəf və namusunu mühafizə etməyən insan. müasir dildə götə girən, sabun.
tenqid
hansısa müəssisənin müavini

vazelin qələt edir.
Testesteron