xiyar

louis pasteur
Qida kimi istifadə edilən tərəvəz. Hazırda yabanı xiyar və mədəni olaraq qruplaşdırılıb. Mədəni xiyar isə öz növbəsində bir çox növə bölünüb. örnək olaraq: (bax:yerpənək).

Jarqonda penis, vulqarda başdan xarab.