xırda burjua

rip
kominizm xəyalı ilə yaşayan şəxslər. bəzilərinə görə aparıcı qrup olaraq da dəyərləndirilir. nə edəcəkləri məlum deyil. buna görə də inqilabçı da ola bilərlər, kapitalist də.