Xidmət Şərtləri

Sözlükdəki funksiyalar və istifadə qaydaları

Funksiyalardan öncə bilinməsi gərəkənlər:

1. "Entry" nədir?

sözlüyə daxil edilmiş hər hansı yazı; başlığa daxil edilmiş tərif.

2. "Başlıq" nədir?

"Entry"lərin cəmləşdiyi hissə. Məsələn, (bbax: cəlil məmmədquluzadə) başlığının altındakı bütün "entry"lər həmin başlığa aiddir.

3. "Tərif" nədir?

Orta məktəbdəki anlayışdan fərqli deyil. Başlıq ilk dəfə açılarkən hökmən tərif verilməlidir. Təriflər isə feli sifət tərkibi, yaxud məsdər tərkibi ilə olmalıdır. Məsəslən:
(bbax: elon musk) başlığına "ən sevdiyim adam" kimi tərif yazmaq yanlışdır. Tərif verərkən özündə bilgi ehtiva etməlidir, başlığı izah etməlidir. Doğrusu belədir: dünyanın ən varlı adamı, mənim də çox sevdiyim şəxs.

FUNKSİYALAR:

1. "Bax" nədir?

ensiklopedyalardakı, yaxud lüğətdəki funksiya ilə ortaqdır; bir başlıqdan digər başlığa keçid etmək üçün istifadə olunan vasitədir. bir cümləlik "entry"lərdə, yaxud "entry" önündə başlamadan öncə verilən funksiyadır. "Entry" ortasında "bbax"dan istifadə olunur.

https://ibb.co/VDtKzZn (Birinci üsul);

https://ibb.co/vHVZSq3 (İkinci üsul).

2. "Bbax" nədir?

Sözlükdə "entry" ortasında "bax" funksiyasını işlətmək sözlük formatını pozduğu üçün istifadə edilməsi gərəkən funksiyadır. Digər bir fərqi isə yoxdur. Məsələn:
Azərbaycanın (bax: İkinci Qarabağ müharibəsi)ndə bitirdiyi ölkə tərzində deyil,
Azərbaycanın (bbax: İkinci Qarabağ müharibəsi)ndə bitirdiyi ölkə versiyasi olaraq istifadə edilməlidir.

3. "Ebax" nədir?

"Entry bax" sözünün qısaldılmış versiyası. Məsələn:

https://ibb.co/BwksRcX


(ebax: #1)

4. "Yazar" nədir?

Sözlükdəki yazar olan şəxsin hesabına keçmək üçün vasitə.

5. “Spoiler” nədir?

Sözlükdə hansısa serial, yaxud film haqda spoyler vermək üçün istifadə edilən funksiyadır. Eyni zamanda sözlük formatından xaric yazılar üçün də istifadə edilə bilər: “:d”, “”, “swh” və i.a.

6. “Link” nədir?

Sözlükdə bir yerdən başqa bir yerə keçid etmək üçün istifadə edilən funksiyadır. Kopyalanmış linki olduğu kimi yapışdıraraq istifadə etməyiniz mümkündür:

https://ibb.co/mhfXyqn