xəyal dünyasında yaşamaq

debian
fiziki olaraq burda, ruhən başqa bir yerdə olmaqdır. əslinə qalsa dünyanın özü belə xəyaldır. illər geçir, ömür bitir. bayaq gəlmişdim, indi gedirəm.