xəlil rza ulutürk

sisifos
azərbaycanlı şair, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi. bu şəxsin yeri mənim üçün başqadır. millərini vətənini sevən biri olub. yəqin bu misralarından bəlli olar:

Biz Türküstan elləriyik,
Qeyrət, qüdrət selləriyik.
Daşnakları qovan bizik,
Dar gözləri ovan bizik.
Yetər meydan suladılar,
Yurdumuzu taladılar.
Bakımızı əzizləyək.
Əqrəblərdən təmizləyək!
Şölə versin bu ləl, mərcan -
Ermənisiz Azərbaycan!