ərəb dilində müstəqil olaraq "otaq" mənasını verən leksik şəkilçimiz.

rəsul abbasovla birlikdə trendləri sözün əsl mənasında partladan
legend