microsoft tərəfinə çıxışların birində: "nə üçün "windows 8"dən sonra "windows 9" yox, birbaşa "windows 10" gəldi?" - sualına: " because seven eight nine", - şəklində cavabı ilə yarmışdır. (-spoiler-)
İngilislərdə "eight" sözü "ate" sözü ilə oxşar tələffüzə malikdir. Tərcümədə belə bir şey olur: "yeddi doqquzu yedi". (Ya da türkcə desək: "sekiz dokuzu yedi".
louis pasteur