1722–ci ildə dərbənd Rusiyaya verilib
1736–cı ildə borçalı gürcüstana verilib
1828–ci ildə Azərbaycan iki yerə bölünərək, cənubi Azərbaycan irana verilib
1918–ci ildə irəvan, göyçə haylara verilib
1921–ci ildə zəngəzur, dərələyəz mahallarımız haylara verilib
1992–1994 cü illər qarabağ haylara verilib
əsrlər boyu Paylaşmağı sevən hakimiyyətimizin sayəsində biz həmişə vermişik..
l22aprell