(bax: analar)
l22aprell
Səhvlərini üzünə deyən, bunu edərkən səni mümkün qədər az qıran. Qırsa belə yaxşı ki, var dediyin adam.
naoko
Coxlu kitabı olan yaxın dost.
zaid