unilever

niko
ilk müasir beynəlxalq müəssisə nümunəsi olaraq qəbul edilən, hər evdə ən az 3 ədəd məhsulunun olduğu düşünülən şirkət.