türkiyədə öz qızını iki dəfə hamilə qoyan ata

louis pasteur
əvvəlcə: qaynaq.
beləsinə ata yox, bic deyərlər ancaq. bicoğlubic adı vermək olar.

Hələ də, bu xəbərin şokundan çıxa bilmirəm. adam nə qədər xiyar ola ki, 11 yaşındakı fidanına qıysın?! belə cındırları yandırmaq məcburidir. dəriləri soyulub yandırılmalıdır. öz qızına bu oğraşlığı eləyən bic başqasının fidanlarına nə edər, deyə düşünmədən durmaq olmur.

türkiyədə dirəyə təcavüz edəni, damacanaya təcavüz edəni, eşşəyə təcavüz edəni, inəyi becərəni gördüm, amma öz qızına göz dikəcək qədər yanığ oğraşı görməmişdim. üzvüvə yiyə durmusan at kəs də, ay cındır!