totalitarist rejim

silent
hakimiyyətin dolğunluq təşkil etdiyi,əhalinin bütün hüquqlarının tapdanıldığı bir rejimdir.qısaca dövlət vətəndaşlarının Allahıdı.