tolstoyun velosipedi məsəli

chomolungma
lev tolstoy velosiped sürməyi 67 yaşında öyrənib. bu məsəldən isə çıxardığımız nəticə odur ki, "heç vaxt heç nə üçün gec deyildir, sadəcə təslim olmayasan".