təxribat

coin
içində olduğu vəziyyətdə cəmiyyəti hərəkətə keçirmək üçün qızışdırmaq və təhrik etməyə verilən addır. azərbaycanda medianın sıxlıqla etdiyi, sözlükdə və son günlərdə baş verən deputat seçkilərində də bu vəziyyətə rast gəlmək olar.