təxirə salma

rip
etmək istədiyin işi, irəli ataraq özünə əziyyət edib, heç bir şeydən zövq almamaqdır.

halbu ki, işini gör bitir rahatla. amma yox mütləq zülm çəkilməlidir.