təvəccöh

abirsiz
əvvəllər ilkin mənası " yönəlmə " olan, son zamanlarda məna xətasına məruz qalıb " o sənin gözlərinin gözəlliyidir " mənasına gəlməyə başlayan sözdür.