təkamülü rədd etmək

niko
təkamül bir nəzəriyyədir. yerin cazibə qüvvəsi kimi. məsələn rədd edib özünüzü onuncu mərtəbədən aşağı ata bilərsiniz bu sizin probleminizdir. sıxıntı burasındadır ki, öyrənmək üçün dayanmadan sual verən uşaqlara seçim etmə şansı vermədən ağıllarını minlərlə illərin gic gic məlumatları ilə doldurmaq.
louis pasteur
"gerçək qəbul etmədiyiniz müddətcə dəyişməyən tək şeydir" ©

buna geniş izzah yox, bir iki sadə arqumentlə sonlandırmaq istəyirəm.
yuxarıdakı yazarın da dediyi kimi təkamül yerin cazibə qüvvəsi kimidir.
sən desənki, "yerin cazibə qüvvəsini, qəbul etmirəm". sənin bunu qəbul
edib ya da etməməyin onu nə dəyişdirəcək, nə də bir zərər verəcək.

təkamül geniş mövzudur. və təkamül də darvindən ibarət deyil.
darvin ən genişləndirən alimlərdəndir. amma onu da təkamül
deyə qəbul etmək absurddur.

misal, ən böyük miflərdən birisi. darvin insanı meymunla bir kateqoriyaya
salıb. xeyr absurddur və səhvdir.
darvinin (bax:On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life) kitabında lamarkın dediylərini təsdiqləyib sadəcə.

lamark kimdir. bax, bu insan özünün (bax:Lamarck's Genera of Shells: With a Catalogue of Species)
kitabında qeyd edir ki, qradiyasiya əyrisinə görə düzüb.

misal, polipləri, infuzorları birinci seqmentə, məməliləri 14-cü sıraya 6-cı seqmentə qoyub.
dediyim kimi təkamül dərin mövzudur. bu gün bu adamların və bir də linneyin bilgiləri əsasında təkamülün
təkamül olduğunu qeyd edir və bilirik.

karl linney təkamül üçün böyük töfhə verib.
o, öz təsnifat sistemində yaxın növləri cinslərdə, cinsləri dəstələrdə, dəstələri siniflərdə yerləşdirib, 4 sistematik kateqoriyanı əmələ gətirib. nəzərinizə çatdırım ki, bu gün biz bu sıradan da istifadə edirik. hətta, orta məktəb biologiya kitabının əsasını təşkil edir desəm, yalan demiş olmaram.


linney həm də, iki qat adlandırmanı gətirib. bu təkamüldə və bənzər bitkiləri fərqləndirməkdə böyük rol oynayıb. hər şey gözəl, amma
burdan sonrakıları diqqətlə oxuyun
linney səhv edirdi. hansı mövzuda? linneyin sistematikası bitki və heyvanları müəyyənləşdirməyə kömək göstərsə də, üzvi aləmin tarixi inkişafını əks etdirə bilmədi. linneyin sistematikasında çatışmayan cəhət o idi ki, o, növlərin sistemləşdirilməsi zamanı yalnız bir-iki zahiri əlaməti əsas götürmüşdü. ona görə də genetik cəhətdən bir-birinə uzaq olan heyvan və ya bitkilər bir növə, bir-birinə yaxın olan növlər fərqli qrupa düşdülər. bunu da sir lamark düzəltdi.


J.-b. lamark bunu düzəltdi və iki ədəd təkamül prinsipini-müddəasını irəli sürdü. bunlardan birincisi məşq etmədir. lamarka görə, həyat şəraitinə uyğunlaşdırmaq üçün daimi olaraq məşq edir. məşq edən orqanlar daha yaxşı inkişaf edir, etməyən sıradan çıxır. ikincisi məşq etmə nəticəsində qazanılan əlamətlərin faydalı olması və irsən nəslə keçməsidir. buna da məşhur zürafə örnəyini misal göstərmişdi. zürafələrin boynu uzun ağaclara boylanması nəticəsində uzandığını qeyd etnişdi. lamark dediyi fikirlərə dolğun fikir tapa bilməmişdi sübutun az olması, yaxşı əsaslandırma edə bilməməsi səbəbindən lamarkın təlimi müasirləri tərəfindən qəbul edilmədi və gözlənilən oldu. alimlərin tənqidinə məruz qaldı. Lamarkdan sonra çarlz darvin təkamül nəzəriyyəsini sübut etmək üçün müxtəlif dəlillərdən istifadə etmiş və təkamülün şərhin verməyə çalışıb.

Lamarkın verdiyi iki təlim də səhv idi. bunu A.veysman bütün əlamətlərin irsən nəslə keçməsini siçanlar üzərində tədqiqat aparıb, və belə qərara gəlib. onun etdiyi təcrübədə siçanlardan bir neçə nəsil alıb və hər nəsildən balaların quyruqların kəsmişdi. lakin buna baxmayaraq quyruğu kəsilən siçanlardan. doğulan balaları quyruqlu olub.

indi gələk əsas məsələyə. Darvinə.
darvinin müddəalarına:
müddəalar (bax:növlərin mənşəyindən) alıntıdır.


1. hər bir növün fərdləri çoxlu sayda nəsil əmələ gətirirlər, yəni intensiv çoxalırlar.
2. qida çatışmazlığı şəraitində meydana çıxan rəqabət, yırtıcılar və xəstəliklərin olması nəticəsində fərdlər arasında yaşamaq uğrunda mübarizə baş verir.
3. yaşamaq uğrunda mübarizə nəticəsində məğlub olan fərdlər cinsi yetişkənliyə çatmadan məhv olur. mühitə uyğunlaşanlar isə həyatda salamat qalır, nəslin davam etdirir. bir sözlə (bax:təbii seçmə) baş verir.
4.təbii seçmə nəticəsində müəyyən vaxtda əvvəlki nəsillə bir sonrakı nəsil arasında fərqlər yaranır. belə fərqlər yüzlərlə və ya minlərlə nəsil ərzində davam edir və yeni növün yaranmasına gətirib çıxardır. fərdlər arasında belə dəyişkənliyə (bax:irsi dəyişkənlik) deyilir.

irsi dəyişkənlik fərdkərin həyatda yaşamaq şansını artırıb və ya azalda bilir. bu xüsusiyyətlər canlının müxtəlif mühit şəraitinə uyğunlaşmasına zəmin yaradır.

uşaqlar, bu təkamülün ən qısa hissəsidir. heç hissəsi də deyil.
görün orda darvinin qeydlərində meymuna aid nəsə varmı? adam deyir ki, nə ağıllı irq nə də güclü həyatda qalır sadəcə mühitə uyğunlaşan həyatda qalır.

fikir verin təkamül səhvlərlə gedir. gəlir bir şeyə töfhə verir, digəri isə yanlış ola bilir. yəni elm səhvlər nəticəsində işığa çıxır. havanı görmürüksə, bu o demək deyilki, hava ilə nəfəs almırıq. biz onu mayeləşdirib görə bilərik düzdümü? təkamül də elə. misal, bir sadə örnək daha ingiltərədə uzun qanadlı və qısa qanadlı quşlar var idi əvvəl. yağış yağanda uzun qanadlının qanadları islanırdı deyə yüksəkdən yerə düşüb ölürdü. qısa qanadlı da küləyə tap gətirməyib, qayaya dəyib ölürdü. amma orta qanadlılar sağ qaldı baxın, budur təkamül. hörmətlər.