təkamül

god dammit
ümumiyyətlə " insanlar meymundan gəlib " deyə bilinən, əslində isə insanla meymunun atalarının eyni olduğunu izah edən nəzəriyyənin adı.