təbliğat

coin
bir təlim, düşüncə və inancı başqalarına tanıtmaq, mənimsətmək və yaymaq məqsədi ilə söz, yazı və s. yollarla həyata keçirməyə çalışma, yayma.