Bəlkə də insanların heyvanların doğulduqda anaya ana qayğısına ehtiyacı kimi tanrıya da ehtiyac var. Bəlkə də həqiqətən belədir.
monoo13
Əgər bir Tanrı olmasaydı, onu yaratmağa məcbur olacaqdıq.


Volter.
pasa1642