Xalq arasında "dişçi" deyə tanınan, bu peşəni seçən şəxslərə verilən ad. İşini edənə qədər Əziyyət versə də, sonda çox gözəl iş ərsəyə gətirir.


(bax: aldıqları pulu sonuna qədər layiq olan peşə sahibləri)
louis pasteur
Xalq arasında "babat pul var" deyilən
peşələrdən biri
Şahənşah