sözlük yazarlarının həyat mottoları

time4lord
Həyatımı tək cümlə ilə ifadə et desələr deyəcəyim cümlə: Ad astra per aspera (Çətinliklərdən ulduzlara)
Heyif ki hələ atmosferi tərk edə bilməmişəm