son

crazyboy
Bir şeyin sonu onun bitməsi və ya müəyyən müddətlik dayanmasıdır. Amma hər sonun bir başlanğıcı olur. Məsələn ölməyi son sayırıq. Amma islam dininə sitayiş edənlər axirət dünyasının olduğunu da deyirlər. Yəni ölüm belə bir son deyil