iri gözlü şirin meymuna bənzər heyvan. uzaqdan görsən sakit varlıqa bənzəyir. evde saxlamağa çalışsan aslan saxlamış qədər ziyan verər. bu şirin sifətin arxasında öldürücü zəhər var.
niko