qabiliyyətləri və düşüncələrini yaşamaq üçün mal, xidmət olaraq təqdim edə bilən fərd olma şüuruna sahib insanlar tərəfindən duruş sahibi olaraq davam etdirə bilən bir həyata verilən addır.
abirsiz