Gecə səmada gördüyümüz ən parlaq ulduz.
italiano
dünyaya uzaqlığı 8.611 ışıq ili olan ulduz. təxmini temperaturu isə 9666 selsidi. bu da kelvinlə desək 9940 edir.
sisifos