Fransalı EkzistensialiSt feminizm-in öndə gələn simalarından biri filosof. Bu fəlsəfədə qadınların cəmiyyət tərəfindən onlara öyrədilmiş rollardan müstəqil olub öz möcvudiyyətlərini istədikləri kimi davam etdirməsini müdafiə etmişdir.

“woman is shut up in a kitchen or in a boudoir, and astonishment is expressed that her horizon is limited. her wings are clipped and it is found deplorable that she cannot fly”

~“ qadınları mətbəxə yaxud gözəlləşmə otaqlarına bağlayıb perspektivinin necə də kasad olduğunu təəccüblə qarşılayırlar. qanadlarını kəsib uça bilmədiklərinə heyifslənirlər.”Davamını oxuyum...
haillucifer