bəzi münasibətlərdə həyatım, canım, ürəyim kəliməsinin poxu çıxana qədər istifadə edildiyi üçün, bir anlıq sevgilinin adını demək istədiyinizdə başınıza gələ biləcək anlıq mallıqdır.
rip