şeirlərdən parçalar

chomolungma
bir insan köçürsə dünyadan əgər,
sən elə bilmə ki, tək bir can gedir.
hər sönən baxışda saysız diləklər,
hər kiçik tabutda bir cahan gedir.

məhəmmədhüseyn şəhriyar