səhv bilinən doğrular

protesto
Dəvəquşular təhlükə hiss etdiklərində başlarını torpağın altına salmazlar, onlarda digər canlılar kimi təhlükə hiss etdikləri zaman qaçarlar.
hazretiazer
Qarğaların 300 il yaşadığı yalanı.Qarğalar maksimun 30 il yaşayırlar.Oda zooparklarda yaxşı qulluq altında olduqlarında.Hətta bəzilərinin ömrü 4-8 ildir