Bütün şedevr ailəsini təbrik edirəm. Gün olsun 10 yaşımızı hətta Tanrı ömür versə 100 yaşımızı qeyd edək. Azərbaycanın ən böyük ailəsi biz olacağıq. Mən buna əminəm
zeus