şedevr'də hələ də müsəlman yazarların olması

axilles
qiyamətin uzaq olduğuna inandırır məni. zarafat bir yana, sözlükdə hər inancdan birilərinin olması yaxşıdır. eyni düşüncədən insanlarla qurulan format çox inkişaf etməz çürüyüb gedər.