sayıqlama

axilles
həqiqətdən kənar, ağıl və məntiq yolu ilə düzəlməyən mühakimə xətaları, mənbəyi şüuraltı pozğunluqlardır. şübhəçi insanlarda daha çox formalaşır.