satılıq həkim maşını

söz
həkimlərin çox mədəni, insan kimi maşın sürən varlıqlar olduğu düşüncəsiylə ortaya atılmış fikirdir. illər boyu oxuyub, bu peşəyə ömrünü vermiş insan pul verib maşın alıb yəni " sən də pul ver bu maşını al " kimi insanın beynində psixoloji təəssürat yaradır.