rtfm

louis pasteur
İngiliscədən “Read the fucking manuel!” olan bu söz dilimizə
Lənətə gəlmiş qaydanı oxu! Olaraq çevrilir. Sözlüklər üçün önəmli məna kəsb edir.