404 not found

moxorovicic
İnternetdə axtarış zamanı girilən sayt tapılmadıqda (bir informasiya gəlmədiyi halda) ekranda görünən yazı.Qarşısındakı 404 rəqəmi bu hadisənin internetdəki kodlama rəqəmidir,xüsusiliyi yoxdur,404 kimi 403 421 və s. kodları da var ki,çox sıxlıqla rastlaşmırıq

şedevr sözlük

elektriklesdirilebilmislerden
Fəaliyyətdə görüb sevindiyim sözlük.
Azərbaycanda sözaltıdan başqa sözlük görmək çox sevindirici haldır. Əlbir olub azərbaycanda sözlük mədəniyyətini inkişaf etdirə bilərik. Aramıza qoşulan yeni yazarları da format daxilində yazmağa dəvət edirəm. Gənclərimizin çoxu heyf ki, öyrənməyə həvəsli deyil, stereotipləri qırıb birlikdə bilgini yaymaq əlimizdədir.

aztv

lmn
Əslində musiqi,incəsənət,ədəbiyyat haqqından verilişləri ilə maariflənə biləcəyimiz tək telekanal