armine arutyunyan

alessandro
23 yaşlı erməni qadın model, bir çoxumuz onu sosial şəbəkələrdə azərbaycanlıların *uyğunsuz söz* səhifələrində Gucci brendinin siması olaraq görmüşük. həm erməni olması, həm də hamının öyrəşdiyi "gözəllik normalarına" uyğun olmaması səbəbindən dünyaya baxış bucağı dar, *uyğunsuz söz* insanlar tərəfindən qınaq obyektinə dönüb.
Entrynin müəllifi artıq belə insanlara şərh bildirə bilmir.

deizm

lavinia
Deizm kainatın Tanrı tərəfindən yaradıldığı fikrini irəli sürən, lakin Tanrının dinlər, müqəddəs kitablar və peyğəmbərlər göndörməsi kimi inancları inkar edən fəlsəfi təlimdir. Bu təlim Tanrının ağıl və məntiq yolu ilə qavranıla biləcəyini, bunun üçün heç bir dinə gərək olmadığını söyləyir. Deizm insan düşüncəsini və azadlığını yüksək qiymətləndirir. Həmçinin Tanrının mövcudluğu ideyası ilə elmi qarşı-qarşıya qoymur. Deistlər yaxşı insan olmaq üçün cəhənnəm əzabı qorxusuna ehtiyac görmür və humanizmin insanın vicdanında təzahür etdiyini düşünürlər. Ümumiyyətlə deistlər arasında da bir sıra fikir ayrılıqları mövcuddur. Lakin, deistlər digərlərinin düşüncə və inanclarına humanist yanaşmalı olduqlarını düşündükləri üçün adətən aralarında elə də böyük bir münaqişə yaranmır.

iq level

beshdokquz
iq level sözünün tam açılışı "intelligence quotient level" yəni dilimizə "intellekt əmsalının səviyyəsi" kimi tərcümə edilir. ən yüksək iq səviyyəsi Ainan Celeste Cawley adlı şəxsdə qeydə alınıb (263)

azərbaycan respublikası

coin
1918-ci ildə məhəmməd əmin rəsulzadə tərəfindən qurulan , idarəetmə forması demokratika olan ölkədir. paytaxtı bakıdır. rəsmi dili azərbaycan dilidir. iki sözdən əmələ gələn tam adını oxuyarkən vahiməsindən qürur duyduğum canım ölkəm.