mərc oyunları xəstələri
phoenixn
pulu bitəndə üstündəki paltara qədər mərcə qoyanlardı
phoenixn