nəfəs alınmadan göndərilən mesajlar yığını.
birinə görə əyləncə, bir digərinə görə isə vaxt itkisidir.
italiano
bir-birinə hörmət edilməyən, qarışıq mesajların havada uçuşduğu yer.
daniel