ətrafında olan 50 qoyunun üzünü 2 il ərzində yadda saxlaya biləcək yaddaşa sahib cütdırnaqlı heyvan.
fransuzkiilan