Eşitmişəm ki, xalam uşaq olanda anam onun canlı olub-olmadığını yoxlamaq üçün barmağını gözünə batırıbmış
(-spoiler-)
xalam kor deyil
alessandro
Nənəmgilin kəndində bir nəfər digərinin övladına qarğış edir, sabahı gün həmin insan qarğışdakı şəkildə öldüyü üçün iki ailə düşmən olur
alessandro
(bax: qohum hekayələri)
Əksəriyyəti gerçəyi tapmayan, böyük ehtimalla rayon, kənd, qəsəbələrdə edilən dini inanclarında olmayan cadu, bəddua kimi xurafatları uyduran insanların əmələ gətirdiyi hekayələrdir.
louis pasteur
Hər dinləyəndə "Neşeli günler" filmindəki Ziya obrazı yadıma düşür.Çoxusunun reallıq ilə tərs asılılığı var
Şahənşah
Əmimin əsgərlikdə almaniyada olub, müharibə başlayan kimi vətəni darda qoymamaq üçün ölkəyə qayıtdığı hekayə.
captainprice