qızlıq pərdəsi

louis pasteur
Öz funksiyası uşaqlıq borusunu mikroblardan qorumaq olan bu pərdə azərbaycanda ciddi önəmə sahibdir.


2 sm olmayan şey, bir insanı dəyərə mindirir. Fikirləşəndəki, 1000 qızdan iki və ya üçü qızlıq pərdəsi olmadan dünyaya gəlir, şoka düşürəm. Azərbaycanın 15-ci əsrdə olduğunu nəzərə alsaq, ciddi məsələdir.