xarakterə görə dəyişiklik göstərəbilən cümlədir. məsələn açıqsözlü birisi belə deyər.

+salam xanım saat neçədir?
-salam. saat 10'a qalıb.
+bu saatdan sonra mənimsən!
rip